Web Analytics Made Easy - StatCounter
[축구] Aberbargoed Buds 축구 경기 일정 및 경기결과

팀 일정 및 결과

국기국가엠블럼팀명소속리그enr 평점평점순위메인 경기장 또는 연고지

Aberbargoed Buds
44입력대기

enrsite.com 포인트기준순위
*승무패 + 득점력 계산한 순위
*중복인 팀은 삭제중임
*국가대항전은 피파순위로대체

종료 WALC 2019-11-09 23:30 Afan Lido 2 - 1 Aberbargoed Buds 1 - 0
종료 WALC 2019-10-19 22:00 Aberbargoed Buds 3 - 1 Aberaeron -
종료 WALC 2018-11-17 22:30 Aberbargoed Buds 0 - 2 Penybont FC -
종료 WALC 2018-10-20 22:30 Llandrindod Wells 1 - 1 Aberbargoed Buds -
종료 WALC 2017-11-04 23:30 Haverfordwest County 2 - 0 Aberbargoed Buds -
종료 WALC 2017-10-07 22:30 Aberbargoed Buds 2 - 0 포트탤벗 타운 FC 1 - 0
종료 WALC 2016-10-01 22:00 Aberbargoed Buds 0 - 5 배리 타운 유나이티드 FC -
종료 WAL D1 2016-05-21 22:30 Goytre United 2 - 3 Aberbargoed Buds -
종료 WAL D1 2016-05-19 03:30 Aberbargoed Buds 2 - 2 Garden Village 1 1 - 1
종료 WAL D1 2016-05-07 22:30 Aberbargoed Buds 1 - 2 Goytre AFC -
종료 WAL D1 2016-04-28 03:30 Aberbargoed Buds 0 - 2 Ton Pentre 0 - 2
종료 WAL D1 2016-04-21 03:30 Risca Utd 5 - 0 Aberbargoed Buds 2 - 0
종료 WAL D1 2016-04-13 03:30 Afan Lido 2 - 1 Aberbargoed Buds 2 1 - 1
종료 WAL D1 2016-04-07 03:30 Aberbargoed Buds 1 - 2 Cambrian & Clydach 1 - 1
종료 WAL D1 2016-03-24 04:30 Aberbargoed Buds 2 - 0 Caerau Ely 1 - 0
종료 WAL D1 2016-03-19 23:30 Aberdare Town 1 - 0 Aberbargoed Buds -
종료 WAL D1 2016-03-05 23:30 Aberbargoed Buds 2 - 2 Aberdare Town -
종료 WAL D1 2016-02-27 23:00 Caerau Ely 3 - 0 Aberbargoed Buds -
종료 WAL D1 2016-02-20 23:00 Aberbargoed Buds 2 - 0 Goytre United -
종료 WAL D1 2016-02-13 23:00 Garden Village 2 - 3 Aberbargoed Buds -
종료 WAL D1 2016-01-30 23:00 Briton Ferry Athletic 1 - 0 Aberbargoed Buds -
종료 WAL D1 2016-01-23 23:00 Goytre AFC 0 - 2 배리 타운 유나이티드 FC -
종료 WAL D1 2016-01-02 23:00 Aberbargoed Buds 0 - 3 몬머스 타운 FC -
종료 WAL D1 2015-12-19 04:30 Taffs Well 1 - 0 Aberbargoed Buds 1 - 0
종료 WAL D1 2015-12-05 23:00 Penybont FC 3 - 0 Aberbargoed Buds -
종료 WAL D1 2015-11-28 04:30 Aberbargoed Buds 4 - 3 Risca Utd -
종료 WAL D1 2015-11-22 00:00 배리 타운 유나이티드 FC 3 - 0 Aberbargoed Buds -
종료 WALC 2015-10-31 23:00 Brecon Corinthians 3 - 0 Aberbargoed Buds -
종료 WAL D1 2015-10-24 22:30 Ton Pentre 1 - 3 Aberbargoed Buds -
종료 WAL D1 2015-10-17 22:30 Aberbargoed Buds 4 - 2 Briton Ferry Athletic -
승무패 결과
홈경기 15 번중 6 승 2 무 7 패
원정경기 15 번중 3 승 1 무 11 패
전체 30 번중 9 승 3 무 18 패
골득실 통계
홈경기 15 번중 전체 넣은 골수 23 실점수 28 홈경기 전반에 넣은 골수 4 전반실점수 4
원정경기 15 번중 전체 넣은 골수 12 실점수 32 원정경기 전반에 넣은 골수 1 전반실점수 5
전체경기 30 번중 전체 넣은 골수 35 실점수 60 전체경기 전반에 넣은 골수 5 전반실점수 9
아래는 평균
홈골수 1.53 홈실점수 1.87 홈전반골수 0.27 홈전반실점수 0.27
원정골수 0.8 원정실점수 2.13 원정전반골수 0.07 원정전반실점수 0.33
전체골수 1.17 전체실점수 2 전체전반골수 0.17 전체전반실점수 0.3
승무패 결과
홈경기 번중 승 무 패
원정경기 번중 승 무 패
전체 0 번중 0 승 0 무 0 패
골득실 통계
홈경기 번중 전체 넣은 골수 실점수 홈경기 전반에 넣은 골수 전반실점수
원정경기 번중 전체 넣은 골수 실점수 원정경기 전반에 넣은 골수 전반실점수
전체경기 0 번중 전체 넣은 골수 0 실점수 0 전체경기 전반에 넣은 골수 0 전반실점수 0
아래는 평균
홈골수 0 홈실점수 0 홈전반골수 0 홈전반실점수 0
원정골수 0 원정실점수 0 원정전반골수 0 원정전반실점수 0
전체골수 0 전체실점수 0 전체전반골수 0 전체전반실점수 0
Copyright @ enrsite.com